Odgovornost i manipulacija

Zanimljivo

Manipulacija je oblik uticaja na mišljenje i ponašanje ljudi, u formi u kojoj onaj koji je izmanipulisan vjeruje da je samostalno donio određenu odluku ili da je potpuno slobodno formirao mišljenje o nekoj temi. Postoji bezbroj definicija manipulacije, ali u ovom tekstu fokus je na manipulaciji koja se najčešće provodi kroz medije: bilo da ona dolazi svjesno od strane medija ili se medij iskoristi kao sredstvo za plasiranje manipulacije. Odgovoran medij, odgovorno novinarstvo se uvijek bori protiv manipulacije, jer postoje sredstva koja mogu poslužiti za razotkrivanje većine tehnika obmanjivanja publike. Naravno, potrebno je razgraničiti subjekte manipulacije, jer najčešće medij nije onaj koji ima namjeru da manipuliše. Međutim, to ne može biti izgovor za odgovoran medij, jer novinarstvo koje je u službi građana ima metode kojima može zaštiti svoju publiku od (ne)svjesne manipulacije kroz njihove medijske proizvode.

Odgovoran novinar nastupa iz pozicije koja ne treba biti bezuslovno na strani građana, već se očekuje da bude na strani opšteg društvenog interesa. To znači da, ukoliko izvor informacije novinaru ponudi izjavu koja u sebi sadrži neki oblik manipulacije, novinar je obavezan to spriječiti. Kako? Neke od metoda koje novinaru stoje na raspolaganju su: postaviti dodatna pitanja, ponuditi dokaze koji tvrde suprotno, dodatno istražiti temu ukoliko postoji sumnja, opomenuti sagovornika ukoliko izbjegava odgovor i slično. U suprotnom, novinar se pretvara u “držača mikrofona” koji ne brine o javnom interesu. Na primjer, da li je odgovorno od strane novinara pustiti sagovornika u emisiji da promoviše stranački program, ukoliko mu je postavljeno sasvim drugo pitanje?

Ceo tekst na: Novi Polis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *