Impressum

SCHOOLPRESS – Online glasilo projekta Mladi uređuju za mlade, Beograd 2016. – 2017.

Izdavač:

Mreža razvojnih inicijativa Logosfera

Vuka Karadžića 36, 31250 Bajina Bašta

Telefon: 031 863 111

www.logosfera.net

logosfera.mri@gmail.com

Glavni i odgovorni urednik:

Biljana Đurđić

Koordinator projekta:

LJiljana Nešković

Predavači:

Vesna Mališić, Danica Vučenić, Boban Tomić

Redakcija: